Roe v Wade Samenvatting 2022: alles uitgelegd in 24 regels

Roe v Wade Samenvatting legt alles uit in slechts 24 regels, we hebben een complexe zaak gemakkelijker gemaakt voor ons publiek om te begrijpen.

 1. In 1973 was Roe v. Wade een rechtszaak die leidde tot een uitspraak van het Hooggerechtshof over abortusrechten. De abortuswetgeving in Texas werd aangevochten door Jane Roe, een ongehuwde zwangere vrouw.
 2. Roe's rechtszaak werd vergezeld door een arts uit Texas, die betoogde dat de abortuswetten van de staat te vaag waren voor artsen om te volgen. Het statuut was eerder door hem overtreden.
 3. Vanaf die tijd waren abortussen in Texas illegaal, tenzij ze werden uitgevoerd om het leven van een moeder te redden. Het ondergaan van een abortus of het proberen ervan was illegaal.
 4. Volgens het Hooggerechtshof heeft Roe v. Wade twee fundamentele rechten vastgelegd: het recht op privacy en het recht om te kiezen.
 5. Het recht op abortus is echter niet absoluut. Het in gedachten houden van de gezondheid en het prenatale leven moet worden afgewogen tegen de belangen van de overheid.
 6. Abortusbeperkingen worden verdedigd door Texas. Om het abortusstatuut te verdedigen, presenteerde de staat drie belangrijke argumenten:
  1. Het is de verantwoordelijkheid van de staat om het prenatale leven te beschermen, de medische normen hoog te houden en de gezondheid van zijn burgers te beschermen
  2. Het 14e amendement beschermt een foetus als ‘persoon’
  3. De staat heeft een dwingend belang bij het beschermen van het prenatale leven vanaf de conceptie
 7. Volgens Jane Roe en de andere betrokkenen ondersteunen de volgende argumenten hun claim van absolute privacyrechten:
  1. Onder het 14e Amendement schond de wet van Texas het recht van een individu op “vrijheid”
  2. De wet van Texas maakte inbreuk op de garantie van privacy in het huwelijk, het gezin en seksuele relaties in de Bill of Rights
  3. Abortus is een absoluut recht: een vrouw kan een zwangerschap op elk moment, om welke reden dan ook en op elke gewenste manier beëindigen
 8. Roe v. Wade: Beslissing van het Hooggerechtshof: Beide argumenten werden door het Hof verdeeld. Als eerste stap erkende het Hof dat abortus onder het recht op privacy valt.
 9. Volgens de Due Process Clause van het Veertiende Amendement heeft ieder individu recht op privacy. Een recht op privacy wordt niet expliciet vermeld in de Due Process Clause.
 10. Dit recht wordt echter sinds 1891 door het Hooggerechtshof erkend.
 11. Roe v. Wade stelde vast dat het recht op privacy zich uitstrekt tot de controle over zwangerschap in een grondwet voor een vrij volk, slechts een jaar vóór Roe.
 12. Het voortzetten van een zwangerschap onder druk brengt veel zaken in gevaar, zoals:
  1. De staat van uw lichamelijke gezondheid
  2. Gezondheidsmentaliteit
  3. Lasten van financiën
  4. Stigmatisering
 13. Ondanks de bewering van de staat dat constitutionele bescherming begint bij de conceptie, was de rechtbank sceptisch. In de Grondwet wordt het begrip ‘persoon’ niet gedefinieerd.
 14. De wet zegt echter dat deze ook betrekking heeft op degenen die “geboren of genaturaliseerd” zijn in het land. Na andere zaken met betrekking tot ongeboren kinderen te hebben onderzocht, concludeerde het Hof dat “de ongeborenen nooit in de wet zijn erkend als personen in de volle zin van het woord.”
 15. Roe v. Wade bespreekt ook wanneer het leven anders begint. Veel joden beschouwen de geboorte als het begin van het leven. Volgens het katholieke geloof begint het leven bij de conceptie.
 16. De meerderheid van de artsen gelooft dat het leven al vóór de geboorte begint. Uiteindelijk zei het Hof dat staten niet kunnen beslissen wanneer het leven begint.
 17. Niettemin was het Hof het er niet mee eens dat abortus een grondwettelijk recht is. Staten kunnen abortus reguleren, ondanks het recht op privacy.
 18. Staatsbelangen en privacyrechten worden door het Hof in evenwicht gebracht. Gezien het conflict tussen de rechten van zwangere vrouwen en de rechten van de staat om het menselijk leven te beschermen, verdeelde het Hof de zwangerschap in drie trimesters van twaalf weken:
  1. Een staat kan abortus tijdens het eerste trimester van een zwangere vrouw niet reguleren, behalve dat de abortus medisch veilig moet worden uitgevoerd door een bevoegde arts.
  2. Een staat kan abortus tijdens het tweede trimester reguleren als de regelgeving betrekking heeft op de gezondheid van de zwangere vrouw.
  3. Zwangerschap tijdens het derde trimester gaat voorbij aan het recht op privacy. De staat kan daarom abortus verbieden, tenzij het noodzakelijk is om het leven of de gezondheid van de zwangere vrouw te redden.
 19. Er bestaat een misvatting dat Roe v. Wade abortus legaliseerde. Abortus werd gekarakteriseerd als een grondwettelijk recht op privacy, en de manier waarop staten dit konden reguleren veranderde.
 20. Het zal je misschien verbazen als je hoort dat Roe weinig invloed had op het aantal abortussen dat in de Verenigde Staten werd uitgevoerd. Volgens het Guttmacher Instituut werden in de VS ruim een ​​miljoen illegale abortussen uitgevoerd voordat er een besluit over Roe werd genomen. Na Roe werden ongeveer een miljoen legale abortussen uitgevoerd. Als gevolg van Roe zorgden abortussen voor een dramatische daling van de sterfte.
 21. Roe v. Wade stelde vast dat abortus legaal is volgens de grondwet. Ondanks Roe pleiten tegenstanders van abortus voor strengere abortuswetten.
 22. Er zijn door tegenstanders beperkingen aan abortussen opgelegd, maar geen regelrechte verboden.
 23. In sommige staten is abortus onder bepaalde omstandigheden beperkt, waaronder vereisten voor kennisgeving aan ouders, openbaarmaking van informatie over abortusrisico's en beperkingen op late abortussen.
 24. De kwestie domineert nog steeds de presidentiële debatten. Federale rechtbanken betwisten de abortusregelgeving van de staat. Het Hooggerechtshof behandelt weinig zaken. Velen hebben zich afgevraagd: kan Roe v. Wade worden vernietigd?

Roe v Wade vernietigd

Terwijl het Roe v. Wade-arrest abortusrechten relateert aan privacyrechten, valt dit nieuwe besluit het recht op privacy van Amerikanen aan.

Roe v wade betekenis

In Roe v. Wade, 410 US 113 (1973) oordeelde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten dat abortus over het algemeen beschermd wordt door de grondwet.

Kan Roe v Wade worden hersteld

Na vijftig jaar vernietigde het Amerikaanse Hooggerechtshof Roe v Wade en het grondwettelijke recht op abortus, waardoor velen zich afvroegen of de historische uitspraak op een dag opnieuw zou kunnen worden ingevoerd. Technisch gezien wel, maar de weg zou moeilijk zijn.

Auteur

Vergelijkbare berichten

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Ontdek hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.